رسالت ما

رســالت جامــع موسسـه ذهــن زیبای اخـــوان ارتقـای سطـــح ســـلامت روانی جامعــه اســـت.موسسه ذهــن زیبا اخـــوان با در اخـتیار داشــتن کادری
خبره و آموزش دیده در حـــوزه هاي خدمات مشـــاوره ای درمانگـــری اختلالات روان و آموزش مهارت های زنـــدگی در تلاش اســـت با ارائه آمــــوزش‌های بی نظــــیر و در اختیار داشـــــتن جدیدترین تکنولوژی هـــای روز دنیای روانشناســـی نظیر نوروفیـــدبک و… بصــــورت اصولی و صـحیح ســـلامت فکــری و روانی مراجعه کننــــدگان را ارتقا دهـــد.

امروز در فضای روانشناسی بسیاری از افراد جامعه درگیر تله ها و آسیب های روانشناسی زرد شده اند و به خاطر غیر کاربردی بودن آموزش ها در این حیطه نسبت به مفاهیم روانشناسی و روان درمانی دلسرد شده اند.

موسسه ذهن زیبا اخوان از شروع تاسیس تا حال، سعی در با مفاهیم روانشناسی زرد فاصله بگیرد و با تکیه بر گروه آموزشی و درمانی مجرب عموم مردم را با روانشناسی عمقی و اثر بخش آشنا کند.

معرفی خدمات مشاوره ای روانشناسی

طي جلسات مشــــاوره توســــعه فردی، با کمــک خــود مراجــعه کنـنده به شـــناسايي اهـداف، توانايـي قابليت ها و پتانسيل های شما پرداخـــته می شود و سپس تکنيک هاي کاربـردی و تمرينات علمی آموزش داده خواهد شـــد.

مشاوره خانوادگی به مشاوره گفته می‌شود که علی‌رغم اسم آن می‌تواند هم به صورت فردی صرفا برای یکی از اعضای خانواده و هم به صورت گروهی برای آن دسته از خانواده هایــی که با یکدیگرمشکل خاصی دارند و بایستی حتما به صورت گـروهی برای مشاوره خانوادگی مراجعه کنند صـــورت می گیرد و ازاین رو می تواند انواع مختلفی را داشته باشد.

مشاوره قبل از ازدواج به منظور کمک زوجین برای پیشــبرد رابطه قبل از ازدواج ارائه می شـــود. در این روش درمانــی ســوالات روانشناسی قبل از ازدواج مطرح می گردد.

زوج درمانی یکی از روش های روان درمانی اســت که در این روش، درمانگر یا روانشـناس که در واقع مشاور خانواده و ازدواج است و در این زمـــــینه تخصص و تجربه لازم را دارد  و تلاش می کـــند با زوج هایی که دچار مشکلاتی شدند در بحــــث و گفتگو باشند. به عبارتی می توان گفت زوج درمانی راه حلی است برای افرادی که قادر به حل مشکلات و تعارض و کشمکش های میان خود نیستند و ناگزیر به دنبال ارتقای ارتباط خود با همسرشان هستند.

 

در جلسات مشاوره کودک و نوجوان درمانگر سـعی می کند که کودک هیجاناتش را ابراز کند و این کار معمولا توسط بازی کردن امکان پذیر می باشد. به وسیله بازی و یا کارهای هنری مثل نقاشی کشیدن که کودکان احساس کودک راحتی بیشتری میکنند و آنچه که مشاور در مورد نوع رفتار و ابراز هیجان آموزش می دهد را بیشتر بیاموزند.

 

معرفی دستگاه های درمانی

نوروبیوفيدبک نوعی درمان مکمل و همچنین نوعی ابزار جدید و نوین برای بهبود اختلالات روان‍پزشکی است. در نتیجه از نوروفيدبک برای اندازه‌گیری و ارزیابی فعالیت‌های عصبی مربوط به مغز استفاده خواهد شد.

بازخورد نوروفيدبک به طور معمول از طریق صدا و یا تصویر در اختیار فرد قرار گرفته و از این جهت فرد متوجه تغییرات مثبت و مناسبی که در امواج مغزی خود ایجاد کرده است یا خیر، خواهد شد.

 

راهکاری است که در آن فعالیت الکتریکی مغز بررسی می شوند. از طریق این دستگاه، کلیه نابهنجاری های مغزی را تشخیص می دهد. در علم روانپزشکی جدید، تجویز دارو، از طریق بررسی این امواج توسط روانپزشک  انجام می شود.

 

به تحریک مغناطیسی مغز یا بطور دقیق‌‌تر تحریک مغناطیسی مغز از راه جمجمه می‌گویند. جدیدترین روش در این درمان، تحریک مغناطیسی مکرر مغزی است که به آن آر تی ام اس می‌گویند. در این روش از امواج مغناطیسی برای تحریک نقاطی از مغز استفاده می‌شود که در درمان بیماری‌های عصبی کاربرد ویژه‌ای دارد.

معرفی محصولات آموزشی مجازی

هدف محصول : رشد هوش عاطفی و جلوگیری از مورد سو استفاده قرار گرفتن در روابط عاطفی


 

هدف محصول : آشنایی عموم افراد جامعه با مفهوم سواد عاطفی و بیان نکاتی جهت شکل گیری و حیات یک رابطه عاطفی موفق

هدف محصول : بیان شیوه های هدف گذاری نوین

هدف محصول : آشنایی عموم افراد جامعه با مفهوم اعتماد به نفس متعادل و بیان راهکارهایی جهت رشد اعتماد به نفس

هدف محصول : بیان راهکارهایی جهت بهبود گفتمان و ارتباط موثر در روابط عاطفی

هدف محصول : بیان تکنیک هایی جهت مقابله با اهمال کاری و افزایش عملکرد

هدف محصول : آشنایی عموم افراد جامعه با مفاهیم طرحواره درمانی و بیان درس هایی جهت کنترل و متعادل سازی طرحواره ها

هدف محصول : بیان نکاتی جهت پاک سازی روان از افکار نامطلوب

هدف محصول : بیان درس هایی جهت فاصله گرفتن از روابط فرسایشی و آشنایی مخاطبان با اصول برقراری یک ارتباط سازنده

هدف محصول : آشنایی عموم افراد جامعه با روش های متعادل سازی هیجانات شدید و استرس

هدف محصول : بیان تیپ های مختلف شخصیتی از نظر متد اینیاگرام

مزايای محصولات آموزشی مجازی

معرفی کارگاه های آموزشی

آشنايی با رزومه مهدی اخوان

نظرات برخی از دانشجویان

اراده آهنین های آکادمی استادیار