رویدادها

همایش‌ یا کارگاههای آموزشی دکتر مهدی اخوان

همایش و کارگاههای آموزشی اخوان با هدف ارائه آموزش به طیف وسیعی از مخاطبان کسب مهارت های فردی و ارتباطی طراحی و در بازه زمانی فصلی برنامه ریزی و اجرا می شوند.

در ادامه با بخشی از کارگاههای و همایش های اخیر آشنا می شوید.

کارگاه شخصیت آهنین در رابطه

بدون امتیاز 0 رای
1,394,000 تومان
34
1,394,000 تومان
100%
تخفیف
373
1000000 – رایگان!
100%
تخفیف

همایش کیمیاگری در روابط

بدون امتیاز 0 رای
547000 – رایگان!
244
547000 – رایگان!
100%
تخفیف

همایش هنر دلربا بودن

5.00 1 رای
547000 – رایگان!
375
547000 – رایگان!
28%
تخفیف

همایش شفای رابطه

بدون امتیاز 0 رای
394,000 تومان
61
394,000 تومان