دوره جامع لایف کوچینگ

12 ماهه، بصورت غیرحضوری

با مربیگری مهدی اخوان

تقویت نقاط ضعف و پرورش نقاط قوت

10
1,990,000 تومان

دوره لایف کوچینگ – ماه اول (شکرگزاری)

ماه اول دوره لایف کوچینگ (شکرگزاری)

با مربیگری مهدی اخوان، روانشناس

تقویت نقاط ضعف و پرورش نقاط قوت

68
1,200,000 تومان

دوره لایف کوچینگ – ماه پنجم (مدیریت زمان)

ماه پنجم دوره لایف کوچینگ (مدیریت زمان)

با مربیگری مهدی اخوان، روانشناس

تقویت نقاط ضعف و پرورش نقاط قوت

9
1,200,000 تومان

دوره لایف کوچینگ – ماه چهارم (شناسایی باورها)

ماه چهارم دوره لایف کوچینگ (شناسایی باورها)

با مربیگری مهدی اخوان، روانشناس

تقویت نقاط ضعف و پرورش نقاط قوت

14
1,200,000 تومان

دوره لایف کوچینگ – ماه دهم (راز شاد زیستن)

ماه دهم دوره لایف کوچینگ (راز شاد زیستن)

با مربیگری مهدی اخوان، روانشناس

تقویت نقاط ضعف و پرورش نقاط قوت

4
1,200,000 تومان

دوره لایف کوچینگ – ماه دوم (پاکسازی)

ماه دوم دوره لایف کوچینگ (پاکسازی)

با مربیگری مهدی اخوان، روانشناس

تقویت نقاط ضعف و پرورش نقاط قوت

47
1,200,000 تومان

دوره لایف کوچینگ – ماه سوم (اصلاح کلام)

ماه سوم دوره لایف کوچینگ (اصلاح کلام)

با مربیگری مهدی اخوان، روانشناس

تقویت نقاط ضعف و پرورش نقاط قوت

11
1,200,000 تومان

دوره لایف کوچینگ – ماه ششم (روزی رسان خداست)

ماه ششم دوره لایف کوچینگ (روزی رسان خداست)

با مربیگری مهدی اخوان، روانشناس

تقویت نقاط ضعف و پرورش نقاط قوت

6
1,200,000 تومان