اختلالات روانی

خنده درمانی و معجزه آن

شایدشماهم ازافرادی باشید که ازخودمیپرسید”بی دلیل مگر می شود خندید؟ “یا” بااین همه مشکلات جایی برای خندیدن نیست. “یااینکه”خندیدن نشانه سبکسری است. “اما یوگای خنده باتلفیق خندیدن وتنفس صحیح وحرکات کششی یوگا سلامتی را برایتان به ارمغان می آورد.

دربیست سال اخیرخنده درمانی درکنارموسیقی درمانی وتاتردرمانی ومواردی ازاین دست وارد واژگان درمانی شده است. درغرب درمراکزدرمانی وبیمارستانها کلینیک هایی برای خنده درمانی وجود دارد که درآن بیماران باخواندن کتابهای فکاهی وتناشای فیلم های کمدی وادار به خندیدن میشوند. مغز انسان تفاوت خنده واقعی وتصنعی را نمیداند وواکنش لازم راانجام میدهد. درتمام بیماریها ردپایی از اضطراب واسترس وجود دارد. خندیدن تاحدزیادی برمدیریت استرس تاثیرگذاشته و با ایجاد تغییر در ترشحات هورمونی وآزاد کردن آدرنالین ونورآدرنالین درخون عمل پاسخ به استرس راتسهیل میکندودرنتیجه باکاهش فشارهای روزمره در فرد تولید شادابی ورهایی میکند.

علاوه برتاثیرات روحب خنده تاثیرات فراوانی بر جسم ما دارد. بیماران مبتلا به مشکلات گوارشی باتنرینات یوگای خنده ماساژ فوق العاده ای به این دستگاه میدهندکه باعث رفع مشکلات مزاجی میشود.

خندیدن باعث تعدیل فشار خون, چربی خون ودیابت میشود. با خندیدن بیماری های قلبی وبی خوابی بهبود پیزا میکنند. حتی خندیدن باعث ترشح آندورفین که مسکن طبیعی بدن هست در کنترل درد بسیار موثر است. خنده با بالا بردن میزان ایمونوگلوبولین ها سطح سیستم ایمنی رابالامیبردونقش بسزایی در کنترل ایدز دارد.با خندیدن میتوان به جنگ سلولهای سرطانی رفت ودرزهای سرطانی را کاهش داد. خنده تولید تنفس عمیق تر ودر نتیجه باز شدن بهتر ریه میشود ودر آسم  و برنشیت وحتی کرونا میتواند بسیار موثر ومفید باشد.

.

افراد سالم با رفتن به باشگاه های خنده یا اینکه تمرین روزانه ده دقیقه خندیدن حین فعالیت های مختلف از بسیاری از بیماریها پیشگیری کنند.

در حال حاضر فضای مجازی میتواندمحیط مناسبی برای ارتباط با دوستان وخندیدن با یکدیگر باشد. چه چیزی ازاین بهتر که هر روز صبح که دریچه جهان را به واسطه این فضا باز میکنید به جای غم و اندوه وآمار مرگ ومیرلبخند راروی لب دوستانتان بیاورید و بخندید وبخندانید. امروزه خندیدن درمیان سالمندان, خندیدن در میان پلیس, خندیدن درمیان زندانیانوخندیدن همراه کودکان توسط مربیان یوگای خنده انجام میشود.

.

برای اینکه بخواهیم در زندگی بیشتر بخندیم بهتر است پنج قانون هستی را بدانیم:

قانون یگانگی: همه ما به این جهان هستی تعلق داریم حتی حیوانات وگیاهان, جاندار وبیجان وسیارات وکهکشانها. آنچه تفاوت ایجاد میکند خودخواهی ومنیت انسانهاست. با کنار گذاشتن این من, من, من, من هاجایی برای خرص آز نمیماند وشادی به قلبهای ماهدیه میشود.
قانون ناپایداری:زندگی همواره درحال تغییر است همه چیز در گذراست. خیلی از اوقات از تغییرات شکایت داریم وحس میکنیم نارا تهدید میکنند اما تغییرات بخش مثبتی از زندگی ما هستند وباید پذیرای آنها باشیم.

قانون نقص: ماازبدو تولدبرای کنال میکوشیم. غافل از اینکه حتی جهان که ظاهرا بی عیب ونقص هست مجموعه ای از میلیونهاچیز ناقص است. نفص وکمال همراه باهم عمل میکنند. خداوند در خلقتش عیوب را قرار داده تا به ما قدرت درک کمال را بده. وقتی جلوی آیینه میروید به نقص های خود بخندید و سپاسگزارباشید.

قانون اضداد وتوازن: هیچکس نمیخواهد سقوط راتجربه کند اما پستی وبلندی فلسفه زندگی ماست. هرچه سریعتر آن رابپذیریم زودتربه معنای واقعی خوشبختی پی میبریم.

نیازی نیست برای شاد بودن کاری کنید فقط ساد باشید ونگرانی را به تعویق بیندازند. هرروز صبح تصمیم بگیرید کنی شادتر باشیدوبه چیزهایی فکر کتید که خوشحالتان میکند. نیاز نیست صبر کتید تا سبک زندگی شاد در جایگاهش قرار بگیردمیتوانید هم اکنون شاد وخوشحالتر باشید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا