مهارت فردی

ثروت چیست؟

ثروت ارزش کل دارایی های متعلق به یک فرد ، جامعه ، شرکت یا کشور را اندازه گیری می کند. ثروت با در نظر گرفتن ارزش کل بازار کلیه دارایی های فیزیکی و نامشهود متعلق به آن تعیین می شود ، سپس از کلیه بدهی ها کسر می شود.

اساساً ، ثروت انباشت منابع کمیاب است. گفته می شود افراد ، سازمان ها و ملت های خاص وقتی توانایی جمع آوری منابع یا کالاهای ارزشمند زیادی را داشته باشند ، ثروتمند هستند. ثروت را می توان در مقابل درآمد قرار داد زیرا ثروت یک سهام است و درآمد یک جریان است و می تواند به صورت مطلق یا نسبی دیده شود.

.

درک ثروت

ثروت را می توان به طریق مختلف بیان کرد. به معنای کاملاً مادی ، ثروت از تمام منابع واقعی تحت کنترل شخص تشکیل شده است. از نظر مالی ، دارایی خالص رایج ترین بیان ثروت است.

تعاریف و معیارهای ثروت در طول زمان در جوامع متفاوت بوده است. در جامعه مدرن ، پول متداول ترین ابزار برای اندازه گیری ثروت است. اندازه گیری ثروت از نظر پول مثالی از عملکرد پول به عنوان یک واحد حساب است . تا چه حد نیروهای خارجی می توانند ارزش پول را دستکاری کنند می تواند از این طریق تأثیر چشمگیری در اندازه گیری ثروت داشته باشد ، اما یک مخرج مشترک مناسب برای مقایسه فراهم می کند.

در غیر این صورت می توان از زمین و حتی دام برای اندازه گیری و ارزیابی ثروت استفاده کرد. به عنوان مثال مصریان باستان زمانی ثروت خود را بر اساس گندم اندازه گیری می کردند. فرهنگ های گله داری اغلب از گوسفند ، اسب یا گاو به عنوان معیارهای ثروت استفاده کرده اند.

.

« ثروت یعنی، شما اگر کار نکنید تا کی میتونید دوام بیاورید »

اندازه گیری ثروت

اندازه گیری ثروت از نظر پول بر مشکل ارزیابی ثروت در قالب انواع کالاها غلبه می کند. سپس می توان این مقادیر را با هم جمع یا کم کرد. این به نوبه خود امکان استفاده راحت از ارزش خالص را به عنوان معیاری برای ثروت فراهم می کند. ارزش خالص برابر است با دارایی های کمتر از بدهی ها. برای مشاغل ، ارزش خالص به عنوان سهامداران یا ارزش دفتری سهامداران نیز شناخته می شود . در اصطلاحات عرفی ، ارزش خالص ثروت را به عنوان تمام منابع واقعی تحت کنترل شخص بیان می کند ، به استثنای آنهایی که در نهایت به شخص دیگری تعلق دارند.

ثروت یک متغیر سهام است ، در مقابل یک متغیر جریان مانند درآمد است. ثروت ، مقدار کالاهای اقتصادی ارزشمندی را که در یک زمان مشخص جمع شده اند ، اندازه گیری می کند. درآمد مقدار پولی (یا کالاهایی) را که طی یک بازه زمانی مشخص به دست می آید اندازه گیری می کند. درآمد نشان دهنده اضافه شدن ثروت در طول زمان است (یا اگر منفی باشد ، تفریق). شخصی که درآمد خالص وی با گذشت زمان مثبت است ، با گذشت زمان ثروتمندتر خواهد شد. برای کشورها ، تولید ناخالص داخلی (GDP) می تواند به عنوان معیاری برای درآمد (متغیر جریان) در نظر گرفته شود ، اگرچه اغلب به اشتباه به عنوان معیار ثروت (متغیر سهام) شناخته می شود.

هرکسی که مقدار زیادی دارایی خالص جمع کرده باشد می تواند ثروتمند قلمداد شود ، اما اکثر مردم این اصطلاح را بیشتر به معنای نسبی می اندیشند. چه از نظر پول و ارزش خالص و چه کالاهایی مانند گندم یا گوسفند سنجیده شود ، کل دارایی می تواند در افراد و گروهها متفاوت باشد. تفاوت نسبی ثروت بین افراد چیزی است که ما معمولاً برای تعریف اینکه ثروتمند است یا نه ، به آنها مراجعه می کنیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا